Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
How, when, who?

Sut, pryd a phwy ydw i'n talu?


Mae modd i chi dalu gydag arian parod neu siec. Gwnewch y siec yn daladwy i ddarparwr eich cwrs os gwelwch yn dda, a'i yrru at ddarparwr eich cwrs gyda ffurflen gofrestu.

Ar gyfer cyrsiau a ddarperir gan Brifysgol Aberystwyth (PA) mae modd i chi dalu gyda cerdyn credyd, dros y ffôon, neu mewn person. Ffoniwch 0800 876 6975. Bydd rhaid i chi gysylltu â darparwyr eich cwrs i ofyn os mae cerdiau credyd yn cael eu derbyn.

Pryd?

• Ar gyfer rhai cyrsiau wythnosol, rhaid talu ar ddechrau pob tymor - cyn y dyddiad dechrau. Mae rhai darparwyr yn gofyn am y ffi blynyddol cyn i'r tymor ddechrau. Ar gyfer cyrsiau a ddarperir gan Brifysgol Aberystwyth (PA), mae digowntiadau ar gael os ydych yn talu am dri thymor cyn 31 Hydref 2016. Cysylltwch â darparwr eich cwrs neu ffoniwch 0800 876 6975 i wybod mwy am daliadau.

• Ar gyfer cyrsiau bloc byr (2 - 5 diwrnod) rhaid talu o flaen llaw gyda ffurflen gofrestru.

• Ar gyfer ysgolion undydd, gallwch dalu unai o flaen llaw neu ar y diwrnod.

 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu