Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Welsh scrabble

Pryd fydda i yn Rhugl?Mae dysgu unrhyw iaith yn cymryd ymrwymiad ac ymroddiad.

Os ydych yn cymryd y llwybr dwys (pedair awr yr wythnos), gallech fod yn siarad Cymraeg rhugl mewn pum mlynedd. Wrth gwrs, mae rhai myfyrwyr yn cymryd mwy o amser ac eraill, llai. Byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn dod o hyd i gwrs sy'n addas ar gyfer eich gallu a'ch ymroddiad.

Llun: Hawlfaint Elizabeth Bennett

Cliciwch yma i weld eich llwybr ddysgu.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu