Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Faint oed oes rhaid bod i ymuno â dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion?


Fel rheol, rhaid i fyfyrwyr fod yn o leia 16 oed i ymuno â'n dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion. Fodd bynnag, mae yna rai eithriadau. Darllenwch y ddogfen gyfarwyddyd ar gyfer pobl ifanc neu blant sydd o dan 16 ac eisiau mynychu ein dosbarthiadau.

Cliciwch yma i ddarllen Polisi Amddiffyn Plant yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu