Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

gweithle

Cymraeg yn y Gweithle

Mae buddsoddi yn eich gweithlu yn gallu codi morâl, tra hefyd yn gwella gwasanaeth cwsmer. Mae cynnig gwasanaeth dwyieithog yn galluogi cwmnïoedd cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat i:

gael mantais gystadleuol yn y farchnad
wella ansawdd y gwasanaeth
ennill ewyllys da a theyrngarwch gan gwsmeriaid
gyrraedd mwy o gwsmeriaid

Bydd ein tiwtoriaid yn cyd-weithio'n agos â chi i greu cwrs sydd wedi ei deilwra'n arbennig ar gyfer eich sefydliad. Drwy fynychu dosbarthiadau o fewn y gweithle, bydd eich staff yn teimlo'n ddigon hyderus a chyfforddus i ddysgu, gan deimlo eich bod yn eu gwerthfawrogi ddigon i fuddsoddi ynddynt. Bydd eich staff hefyd yn gallu achub mantais ar y cyfle i ymarfer a datblygu eu Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth, gan ddechrau defnyddio'r Gymraeg bob dydd.

Mae ein Brosiwr Gweithlu Dwyieithog yn amlinellu manteision cael gweithlu ddwyieithog a sut gallem weithio gyda chi (fel cyflogwr neu rhywun sydd eisiau gweithio'n ddwyieithog yn y canolbarth) i wireddu eich hamcanion.
Checkout Cymraeg

Mae ein dosbarthiadau Cymraeg yn y Gweithle yn cynnig:


Gwersi Cymraeg yn y gweithle sy'n arwain at gymwysterau llawn a gydnabyddir yn genedlaethol
Cefnogaeth ychwanegol drwy gydol y flwyddyn e.e. Sadyrnau Siarad , cyrsiau ar benwythnosau, cyrsiau preswyl ac ysgolion haf
Cyfleoedd i ddysgwyr i rwydweithio a chwrdd â dysgwyr eraill er mwyn ymarfer yr iaith a rhannu profiadau

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch ein Swyddogion Datblygu, neu , neu ffoniwch nhw ar 0800 876 6975.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu