Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Ein partneriaid

I gofrestu ar unrhyw gwrs, ar gyfer unrhyw ddarparwr, rhaid i chi gwblhau y ffurflen gofrestru yma.
Rhaid dychwelyd ffurflenni a thaliadau i'r darparwyr perthnasol, a restrir isod:


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth Côd y Darparwr: PA

P5, Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UX
0800 876 6975Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion Côd y Darparwr: CSC

Meryl Evans, Tiwtor Drefnydd
Canolfan Iaith Ceredigion
Campws Felin-fach
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion SA48 8AF
01545 572715
Cyngor Sir Gâr

Cyngor Sir Gâr Côd y Darparwr: CSG

Siân Merlys, Swyddog Dysgu Cymunedol Cymraeg i Oedolion
Cyngor Sir Gâr
Adeilad 2
Parc Dewi Sant
CAERFYRDDIN
SA31 3HB
01267 246861 / 01558 822729

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu