Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Cyrsiau Cymraeg i Oedolion

Draig Werdd
Ar y wefan hon, gwelwch nifer helaeth o gyrsiau ar bob lefel. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddarparu cyrsiau addas a chyfleus. Ynghyd â chyrsiau wythnosol dwys a chyrsiau mwy hamddenol, rydym yn cynnig ysgolion undydd a chyrsiau hirach yn ystod penwythnosau a gwyliau ysgol.

Mae gennym dîm o diwtoriaid arbenigol i'ch helpu i ddysgu Cymraeg. Mae cyfleodd i chi ymarfer sgwrsio yn Gymraeg y tu allan i'r dosbarth gyda dysgwyr eraill a siaradwyr rhugl, mewn awyrgylch hwyliog a chefnogol.

Cyflogwr? Gall ein tîm arbenigol gydweithio â chi i greu rhaglen effeithiol i helpu eich staff i ddysgu neu wella eu Cymraeg. Bydd hyn yn eich galluogi i gynnig gwasanaeth hollbwysig dwyieithog i gwsmeriaid.

Am wybodaeth bellach a chyngor ffoniwch 0800 876 6975.

Pam dysgu Cymraeg? Cliciwch yma i ddarganfod beth sy'n ysbrydoli a chymell pobl i ddysgu Cymraeg.

Dewis Cwrs. Cliciwch yma i ddarganfod ar ba lefel ac ar ba gyflymdra hoffech ddysgu.

Chwilio am Gwrs. Cliciwch yma i chwilio am y cyrsiau sydd ar gael.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu