Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Dolenni Defnyddiol

Darparwyr Cymraeg i OedolionLlywodraeth Cynulliad Cymru


Cymraeg i Oedolion (Llywodraeth Cynulliad Cymru): www.cymraegioedolion.org

Gwefannau'r BBC ac S4C


www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh

www.bbc.co.uk/wales/colinandcumberland

www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/bigwelshchallenge

www.s4c.co.uk/dysgwyr

www.bbc.co.uk/guides/ztbk87h Mae'r BBC yn egluro'r cwbl am Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Gwefannau eraill


www.cymraegygweithle.org.uk Mae gwefan newydd ar gael i helpu sefydliadau'r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol i adnabod
eu hanghenion mewn perthynas â'r iaith Gymraeg.

www.dysgwyr.org/
Dyma wefan i ddysgwyr allu dod o hyd i siopau, siopau ar lein, gwersi Cymraeg, llyfrau i ddysgwyr, cylchgronau i ddysgwyr.

www.cyd.org Gwefan CYD - y mudiad sy'n dod â Chymry Cymraeg a dysgwyr ynghyd. Prif nod y mudiad yw helpu dysgwyr i groesi'r bont rhwng bod yn ddysgwyr a bod yn siaradwyr rhugl.

www.gweiadur.com Gweiadur - prosiect i greu geiriadur a chasgliad o adnoddau aml-gyfrwng ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg o bob oedran a gallu.

Cadwyn Cyhoeddwyd rhifyn 1 o Cadwyn, sef cylchgrawn Cyd, yn ôl yn Hydref 1989. Dros y blynyddoedd ers hynny argraffwyd cannoedd o erthyglau, straeon a lluniau am weithgareddau Cyd a'i aelodau.

Cyhoeddwyd rhifyn 1 o Cadwyn, sef cylchgrawn Cyd, yn ôl yn Hydref 1989. Dros y blynyddoedd ers hynny argraffwyd cannoedd o erthyglau, straeon a lluniau am weithgareddau Cyd a'i aelodau.

Rhestr Darllen Cymraeg i'r Teulu ar www.ybont.org sef platfform e-ddysgu Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion

www3.open.ac.uk Croeso - Cwrs y Brifysgol Agored i ddysgwyr y Gymraeg

www.open.edu 'Podcasts' Mynediad a Sylfaen am ddim ar gael ar wefan y Brifysgol Agored

www.ybont.org Platfform e-ddysgu cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion

canolbarth.ybont.org Platfform e-ddysgu ar gyfer Cymraeg i Oedolion yn y Canolbarth

www.nantgwrtheyrn.org Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru, Nant Gwrtheyrn
Cyrsiau 2015 yn y nant at gael fan hyn.

www.cwrsmynediad.com app Cwrs Mynediad app ar gael ar iTunes ar gyfer yr iPhone, iPad neu'r iPod

www.gwybodiadur.co.uk Cyfeirlyfr o wybodaeth yn ymwneud â'r iaith Gymraeg

www.geiriadur.net Geiriadur Saesneg-Cymraeg sydd ar gael ar lein

http://techiaith.bangor.ac.uk/GeiriadurAcademi Mae "Bruce" ar lein! Geiriadur yr Academi

www.acen.co.uk Canolfan Iaith ac Adnoddau i ddysgwyr y Gymraeg

www.clwbmalucachu.co.uk Gwefan ar gyfer dysgwyr y Gymraeg

www.ytiwtor.org Cylchgrawn ar-lein i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

www.twfcymru.com Gwybodaeth a chyngor ar fagu plant yn ddwyieithog

www.urdd.org Mudiad cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc

www.eisteddfod.org.uk Eisteddfod Genedlaethol Cymru

www.campiaith.co.uk Campiaith - Cwrs Cymraeg Preswyl yng Ngheredigion

www.mym.co.uk Mudiad Meithrin - arbenigwyr y blynyddoedd cynnar

www.mentrau-iaith.com Mentrau Iaith Cymru - hybu'r Iaith Gymraeg yn y gymuned

www.saysomethinginwelsh.com/home/ Cwrs ar-lein a chymuned ledled y byd

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk/aCELL/index.php Teithiau Cerdded yn y Gymraeg

www.dysgubro.org.uk/ Addysg Gymunedol i Oedolion Cyngor Sir Ceredigion

www.coleg-powys.ac.uk/courses/adult-community-education/ Coleg Powys - Addysg Oedolion a Chymunedol

http://mymemory.translated.net/ Gwefan Cyfieithu

www.gweiadur.com Prosiect i greu casgliad o adnoddau aml-gyfrwng ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg o bob oedran a gallu

tafodteifi.blogspot.co.uk Blog ar gyfer dysgwyr yn ardal Aberteifi sy'n cynnwys adnoddau ac erthyglau sy'n berthnasol i sgwrsio

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk Cymdeithas Edward Llwyd
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu