Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Pwy di pwy?


Sion Meredith
Cyfarwyddwr

Elin Williams
Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm

Phyl Brake
Cydlynydd Ceredigion a Gorllewin Sir Gâr

Anika Lloyd
Cydlynydd Brycheiniog, Dinefwr a Llanelli

Menna Morris
Cydlynydd Dysgu Cymraeg - Maldwyn a Maesyfed

Fran Disbury
Swyddog Rheoli Data

Carys Hughes Jones
Cydlynydd Gweinyddiaeth

Cêt Morgan
Swyddog Rhaglen

Rhian Lloyd
Swyddog Gweithrediadau Academaidd

Lowri Mair Jones
Swyddog Gweithrediadau Academaidd (4)


 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu