Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Newyddion i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

ywers.com
Mae gwefan ywers.com ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion bellach yn fyw – gwefan yn canolbwyntio ar agweddau Asesu ar gyfer Dysgu ydi hi, sy'n cynnwys clipiau fideo o ddosbarthiadau ar hyd a lled Cymru ynghyd â chrynodeb o'r egwyddorion. Mae 'Stafell Staff' ar y wefan hefyd, ble mae modd i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru rannu syniadau a phrofiadau.

Canlyniadau Llais y Dysgwr 2014/15 ar gyfer y Canolbarth ar gael fan hyn.

Sut alla i fod yn Diwtor?

Ydych chi'n rhugl yn y Gymraeg ac yn chwilio am yrfa newydd? Efallai mai eisiau gwaith rhan amser yr ydych ar ôl ymddeol? Gall gweithio â dysgwyr sy'n oedolion fod yn waith gwerthfawr sy'n gallu rhoi boddhad mawr.

Fel arfer mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cychwyn ym mis Medi. Oherwydd hyn, rydym yn bennaf chwilio am diwtoriaid newydd yn ystod yr haf, ond gallwch gysylltu â ni drwy gydol y flwyddyn. Byddwch yn derbyn hyfforddiant trylwyr - mae sesiynau hyfforddi ar gyfer tiwtoriaid newydd yn digwydd bob haf, ac hefyd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer tiwtoriaid unigol.

Diddordeb? E-bostiwch os gwelwch yn dda. Elin Williams,Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm . Neu ffoniwch hi ar 01970 628463.
 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu