Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Siôn Meredith - Cyfarwyddwr


Siôn Meredith

Siôn sy'n gyfrifol am arwain a rheoli Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn dysgu anffurfiol, ac ysgrifennodd bennod ar ddysgu anffurfiol yn Cyfoethogi'r Cyfathrebu, Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion, (Gol. Christine Jones a Steve Morris), Gwasg Prifysgol Cymru, 2016. Mae Siôn hefyd yn dysgu cyrsiau ar lefelau Canolradd ac Uwch yn bennaf. Mae'n darlledu eitemau Munud i Feddwl ar BBC Radio Cymru yn rheolaidd. Mae Siôn yn dod o Fangor ac Ynys Môn yn wreiddiol. Mae'n byw ger Aberystwyth gyda'i deulu, ac mae'n hoffi seiclo yn ei amser sbâr.

0800 876 6975

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu