Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Cake to celebrate success!

Cymwysterau Cymraeg i Oedolion


Mae rhai dysgwyr yn hoffi cael her a rhwybeth i anelu ato. Gallwch chi sefyll arholiad Defnyddio'r Gymraeg CBAC (Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) ar ddiwedd pob lefel, o Fynediad i lefel Uwch. Mae'r arholiadau hyn yn rhoi'r cyfle i chi ddangos eich gallu wrth siarad, gwarando, ysgrifennu a darllen.

Fel arfer mae'r arholiad Mynediad ar ddiwedd Ionawr ac yn ystod mis Mehefin. Ym Mehefin hefyd mae'r arholiadau Sylfaen, Canolradd ac Uwch.

Dyddiadau Arholiadau CBAC 2017

Sut ydw i'n cofrestru?
Mae llyfrynnau ar gael yn rhoi manylion am yr arholiadau ac yn cynnwys manylion cofrestru. Gofynnwch i'ch tiwtor am lyfryn. Nid oes modd i chi gofrestru yn uniongyrchol gyda CBAC. Mae'n rhaid i ymgeiswyr breifat i gofrestru gyda chanolfan arholi (fel Prifysgol Aberystwyth) ond mae'r ffi yn wahanol.

Dychwelwch y ffurflen sydd wedi ei gwblhau i Brifysgol Aberystwyth gyda taliad perthnasol (gwelwch isod).

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan CBAC: www.wjec.co.uk/qualifications/welsh-for-adults/

Cofiwch, mae newidiadau wedi digwydd i'r arholiad lefel Uwch yn 2017.

Beth yw'r gost? 2017
Dyma'r ffioedd ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cofrestru gyda cyrsiau Prifysgol Aberystwyth neu rhai Cyngor Sir Ceredigion:
£20 | Mynediad
£22 | Sylfaen
£24 | Canolraddd
£32 | Uwch

Dylid ymgeiswyr breifat gysylltu â'r swyddfa am fanylion ffioedd.

Dysgu Cymraeg | Ceredigion Powys a Sir Gâr Learn Welsh | Ceredigion Powys & Carmarthenshire
Prifysgol Aberystwyth University
P5 Campws Penglais Campus
Aberystwyth SY23 3UX
learnwelsh@aber.ac.uk

Ffoniwch 0800 876 6975 os oes angen rhagor o wybodaeth am arholiadau.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu