Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Polisi Preifatrwydd


Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych i Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru megis enw, rhif ffôn, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, yn cael ei storio ar ein system cyfrifiadurol mewnol. Caiff y wybodaeth yma ei ddefnyddio gan y Ganolfan i gyfathrebu â chi ynglŷn â'r ddarpariaeth o gyrsiau Cymraeg a gweithgareddau cysylltiedig yn unig. Ni fydd eich manylion yn cael eu pasio ymlaen i unrhyw drydydd parti. Gallwch ofyn i ni ddileu eich manylion ar unrhyw adeg drwy gysylltu â'r Ganolfan drwy un o'r dulliau ar y chwith.

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu