Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Phyl Brake - Cydlynydd Ceredigion a Gorlleiwn Sir Gâr


Phyl Brake

Wedi'i lleoli yn Aberystwyth, mae Phyl yn gyfrifol am gynllunio darpariaeth Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth ledled Ceredigion a gorllewin Sir Gâr. Mae Phyl yn diwtor Cymraeg profiadol sydd wedi ysgrifennu llawer o lyfrau ar ddysgu Cymraeg ar bob lefel – o ddechreuwyr pur i gyrsiau hyfedredd ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl.

01970 622680

 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu