Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Menna Morris - Cydlynydd Dysgu Cymraeg - Maldwyn a Maesyfed


Menna Morris

Gan weithio o'i swyddfa, sydd wedi ei leoli ar gampws Grwp NPTC yn y Drenewydd, mae Menna yn cydlynu a rheoli darpariaeth Prifysgol Aberystwyth ym Maldwyn a Maesyfed. Mae Menna hefyd yn Diwtor profiadol.

01686 614226
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu