Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
llais 1

Llais y DysgwrYn ystod tymor y Gwanwyn bu cyfle unwaith eto i ddysgwyr Cymraeg i Oedolion gwblhau holiadur Llais y Dysgwr. Holiadur gan Lywodraeth Cymru yw i gasglu barn a sylwadau unigolion sy'n dysgu Cymraeg neu'n dilyn cwrs ôl 16 yng Nghymru gyda'r bwriad o wella'r ddarpariaeth.

Diolch i bawb a gwblhaodd yr holiadur. Dyma grynodeb y Canolbarth 2014/15 o ganlyniadau'r holiadur a baratowyd gan gwmni IPSOS MORI.

Bydd yr arolwg Llais y Dysgwr nesaf yn cael ei gynnal ddechrau 2016 ac fe fydd mwy o fanylion yn egluro sut i gymryd rhan yn yr arolwg cyn bo hir.

llais 2
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu