Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Taith ar Gamlas Aberhonddu

Cael hwyl wrth ddysgu!

Y ffordd orau i ddysgu iaith yw ymarfer siarad cymaint â phosib. Mae cael hwyl a sbri wrth gymdeithasu â dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill yn hanfodol i'ch llwyddiant. Po fwyaf o Gymraeg a glywch a siaradwch, y gorau!

Rydym yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol , fel eich bod yn clywed ac yn siarad cymaint o Gymraeg a phosib - tra hefyd yn mwynhau! Mae gweithgareddau'n cynnwys clybiau darllen, boreau coffi, cwis tafarn, teithiau cerdded a thripiau. Mae grwpiau yn cwrdd yn rheolaidd ar draws y canolbarth, mewn tafarnau neu gaffis, i sgwrsio a chymdeithasu - yn Gymraeg wrth gwrs! Heather Jones
Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw ddigwyddiad diwylliannol yn eich ardal, fel cyngherddau a dramâu. Cadwch olwg ar y Digwyddiadur.
Am ragor o wybodaeth e-bostiwch ein Swyddog Datblygu, neu ffoniwch hi ar 0800 876 6975.

Digwyddiadau rheolaidd yn eich ardal chi

Beth sy'n digwydd yng Ngheredigion?

Beth sy'n digwydd yn Sir Gâr?

Beth sy'n digwydd ym Mhowys?
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu