Cymraeg i Oedolion yn Sir Gr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Croeso i Dysgu Cymraeg Ceredigion | Powys | Sir Gâr


Mae cyrsiau 2017/18 yn cael eu rhestri ar dysgucymraeg.cymru

- cyrsiau wythnosol sy'n dechrau ym Medi / Hydref 2017. Prosbectws bob ardal ar gael isod:


Prosbectws Ceredigion 2017-2018 (pdf)


Prosbectws Powys 2017-18 (pdf)


Prosbectws Sir Gâr 2017-2018 (pdf)


Cyrsiau Newydd a Byrion 2017Y cwrs dwys
Cwrs Haf Dwys Aberystwyth
Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth
31 July - 25 Awst 2017
09:00 - 17:00 Llun i Gwener
£335 4 wythnos ddibreswyl
Gweithgareddau Dysgu Ychwanegol yn y Cwrs Haf Dwys 2017

Cwrs Cymraeg Proffesiynol
P5 Prifysgol Aberystwyth
14-18 Awst 2017
09:00 -17:00 Llun i Gwener
£185 (ddibreswyl)

Y Cwrs Dwys
Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth
o 18 Medi 2017
08:00 - 10:00 Llun, Mawrth, Iau a Gwener
£75 (£55 gostyngiad) am dymor 10 wythnosNewyddionGwobrau 2017
Gwobrau Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys Sir Gâr 2017

Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2017

Gwobr Cymraeg yn y Gweithle 2017

Gwobr Grŵp y Flwyddyn 2017

Dyddiad cau: 27 Medi 2017Cwrs Haf Dwys 2016

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth


Cofrestru am newyddion

Cofrestru am ddiweddariadau am ddigwyddiadau a chyrsiau ar gyfer dysgwyr yn eich ardal.
Enw / Name
Lefel eich dosbarth / Level of your class
Lleoliad dosbarth delfrydol/ Ideal class location
Cyfeiriad / Address
Cod post / Postcode
Sir / County
Ffôn / Phone
e-bost / e-mailRhowch y nodau yn y delwedd uchod yn y blwch isod.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol


Côd
 
Cysylltu ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu