Cymraeg i Oedolion yn Sir Gr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Croeso i cymraegibawb.cymru Ceredigion | Powys | Sir Gâr

Rhestrir cyrsiau Ceredigion, Powys a Sir Gâr ar y wefan yma nawr.


Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

Dysgwyr Sir Gâr - Mae Prifysgol Aberystwyth wedi newid teitlau rhai o'r cyrsiau lefel uwch yn Sir Gâr er mwyn bod yn gyson gyda'r ddarpariaeth ym Mhowys a Cheredigion. Dyma daflen sy'n esbonio beth yw'r newid: Cyrsiau Uwch Prifysgol Aberystwyth yn Sir Gâr, 2016-17

Cyrsiau Newydd Ionawr 2017


Sir Gâr


Caerfyrddin - Cymraeg Graenus 2 NC114
Dosbarth Cymraeg Graenus ble mae angen rhagor o ddysgwyr arnom
Amgueddfa Abergwili
bob dydd Iau 11:30 13:30
o 12 Ionawr 2017
£40 (£30 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Caerfyrddin - Mynediad Combi NC212
Astudio wythnosol yn y dosbarth gyda hunan astudio ar-lein
Atom, King Street, Caerfyrddin
Bob dydd Mercher 18:00 21:00
o 25 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Cydweli - Mynediad Combi NC213
Astudio wythnosol yn y dosbarth gyda hunan astudio ar-lein
Canolfan y Dywysoges Gwenllian
bob nos Iau 18:00 21:00
o 26 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Glanaman - Mynediad Combi NC216
Astudio wythnosol yn y dosbarth gyda hunan astudio ar-lein
Canolfan Gymunedol Glanaman
Bob dydd Mawrth 10:00 13:00
o 26 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Pontyberem - Mynediad Dwys NC215
Y Cwtch
Bob dydd Gwener 09:30 13:30
o 27 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Porth Tywyn - Mynediad Dwys NC214
Neuadd Goffa Porth Tywyn
Bob dydd Gwener 09:30 13:30
o 27 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Sanclêr - Mynediad Dwys NC211
y Gât
bob dydd Gwener 10:00 15:00
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
o 27 Ionawr 2017

Ceredigion


Aberystwyth - Canolradd Dwys NA122
Mae'r dosbarth Canolradd yma angen rhagor o ddysgwyr, mae'r criw yma newydd gwblhau lefel Sylfaen. Mae croeso mawr i chi ymuno â'r dosbarth brwdfrydig yma!
Ystafell Hanes, Hen Goleg
Bob dydd Mawrth 10:00 15:00
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
o 10 Ionawr 2017

Aberystwyth - Mynediad Dwys NA203
Ystafell Ieithoedd, Hen Goleg
Bob dydd Mawrth 10:00 15:00
o 24 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
0800 876 6975 | dysgucymraeg@aber.ac.uk

Aberystwyth - Mynediad Dwys NA116
Mae croeso i chi ymuno â'r dosbarth yma sydd wedi dechrau ers Hydref 2016
Ystafell Seminar, Hen Goleg
Bob dydd Mercher 10:00 15:00
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
o 11 Ionawr 2017

Adpar - Mynediad Dwys NB116
Mae croeso i chi ymuno â'r dosbarth yma sydd wedi dechrau ers Hydref 2016
Gweithdy HUTS
bob nos Lun a nos Fercher 19:00 21:00
o 9 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Llanbedr Pont Steffan - Mynediad Dwys NB201
Werndriw, 23 Stryd Fawr
bob dydd Mercher 09:30 14:30
o 25 Ionawr 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
0800 876 6975 | dysgucymraeg@aber.ac.uk

Llanbedr Pont Steffan - Mynediad 1 NK207
Neuadd Fictoria
bob dydd Mercher 18:00 20:00
o 25 Ionawr 2017
£40 (£30 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
01545 572715 | ciowfa@ceredigon.gov.uk

Llandysul - Mynediad 1 NK206
Gwesty'r Porth
bob dydd Mawrth 18:00 20:00
o 24 Ionawr 2017
£40 (£30 gostyngiad) am dymor 10 wythnos
01545 572715 | ciowfa@ceredigon.gov.uk

Powys


Y Gelli - Mynediad 1 NP210
Clwb Bowlio'r Gelli
bob dydd Mawrth 13:15 - 15:15
o 24 Ionawr 2017
£40 (£30 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Cyrsiau Byrion 2017Penwythnos citYsgol Ionawr Felin-fach
Campws Theatr Felin-fach
27 Ionawr 2017
09:30 - 15:30
£10/£6 (gostyngiad) am 1 diwrnod

Ysgol Ionawr y Trallwng
Canolfan Gymunedol Buttington Trewern
21 Ionawr 2017
09:30 - 15:30
£10/£6 (gostyngiad) am 1 diwrnod

Ysgol Chwefror Aberhonddu
Grŵp NPTC Campws Aberhonddu
20-21 Chwefror 2017
09:30 - 15:30
£20/£12 (gostyngiad) am 2 ddiwrnod

Penwythnos Cymraeg i'r Teulu
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
24-26 Chwefror 2017
Oedolion £124 | Plant 8+ £100 | Plant 3-7 £79 | Plant 0-3 Am ddim
Taflen Wybodaeth Penwythnos Llangrannog 2017


Newyddionwhat-a-stupid-scrabble-article-taught-me-about-welsh Erthygl arbennig am y profiad o ddysgu Cymraeg gan Ingi Birchell Hughes, oedd wedi mynychu'r Cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth eleni - diolch Ingi. Dilynwch Ingi ar Twitter @1ngi

Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

ty newyddty newydd 2Cwrs Haf Dwys 2016

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth

Digwyddiadau

17 Ionawr: Dewch i ddarllen

17 Ionawr: Cyd Llambed

18 Ionawr: Coffi a Chlonc

20 Ionawr: Amser stori

20 Ionawr: CYD Aberteifi


Cofrestru am newyddion

Cofrestru am ddiweddariadau am ddigwyddiadau a chyrsiau ar gyfer dysgwyr yn eich ardal.
Enw / Name
Lefel eich dosbarth / Level of your class
Lleoliad dosbarth delfrydol/ Ideal class location
Cyfeiriad / Address
Cod post / Postcode
Sir / County
Ffôn / Phone
e-bost / e-mailRhowch y nodau yn y delwedd uchod yn y blwch isod.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol


Côd
 
Cysylltu ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu