Cymraeg i Oedolion
Chwilio am gwrs:     ?       

Croeso! Dyma'r cam cyntaf ar y daith i ddysgu Cymraeg.

Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

Cyrsiau Newydd a Byrion


Cwrs Proffesiynol
Cwrs newydd sbon! Cwrs am wythnos gyfan i wella dy Gymraeg yn y Gwaith.
Cwrs Cymraeg Proffesiynol
Awst 15-19 neu Awst 22-26
Dyddiad cau: gwnewch gais heddiw!
blasu de powys
blasu ceredigion

Ysgol Haf Dolgellau
27-30 Mehefin 2016
9.30 - 3.30pm
£28/£20 am 4 diwrnod
lit@aber.ac.uk

Ysgol Haf Aberystwyth
4 - 8 Gorffennaf 2016
10am - 3pm
£30/£22 am 5 diwrnod
pjb@aber.ac.uk neu ciowfa@ceredigion.gov.uk

Ysgol Haf Aberhonddu
11-13 Gorffennaf 2016
9.30 - 3.30pm
£25/£17 am 3 diwrnod
ail@aber.ac.uk

Ysgol Haf y Drenewydd
12-14 Gorffennaf 2016
9.30 - 3.30pm
£25/£17 am 3 diwrnod
mom@aber.ac.uk

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth
1-26 Awst 2016
9am - 5pm Llun i Gwener
£335 am 4 wythnos ddi-breswyl (opsiynau arall ar gael)
welshforadults@aber.ac.uk


Cystadlaethau i Ddysgwyr


Eisteddfod y Dysgwyr
Eisteddfod y Dysgwyr - Canolfan y Canolbarth | Aberhonddu | 22 Ebrill 2016
Rhestr Testunau
Dyddiad Cau: 4 Ebrill 2016

Eisteddfod Calan Mai | Aberystwyth | 27 Ebrill 2016 | 4.30pm
Rhestr Testunau
Dyddiad dau: 15 Ebrill 2016

Gŵyl Haf Merched y Wawr, Machylleth | 21 Mai 2016
Cystadeuaeth y Dysgwyr 2016
Dyddiad cau: 1 Mawrth 2016

Eisteddfod Powys | 15-16 Gorffennaf 2016
Cystadlaethau Eisteddfod Powys
Dyddiad cau: 1 Mai 2016

Eisteddfod Genedlaethol 2016
Beth Amdani 2016 Cystadlaethau i ddysgwyr
Dysgwr y Flwyddyn: Dyddiad cau 31 Mawrth 2016
Cystadlaethau Ysgrifennu: Dyddiad cau 1 Ebrill 2016
Cystadlaethau Llwyfan: Dyddiad cau 1 Mai 2016

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru's list of Writing competitions for Welsh learners 2016


Tiwtor Cymraeg i Oedolion, Nic Dafis

Dysgu Cymraeg yn Aberteifi 2016

Cofrestru am newyddion

Cofrestru am ddiweddariadau am ddigwyddiadau a chyrsiau ar gyfer dysgwyr yn eich ardal.
Enw

e-bost

rhif ffn symudol
Rhowch y nodau yn y delwedd uchod yn y blwch isod.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol


Côd

Cysylltu ni:

Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru

  Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes
 • Prifysgol Aberystwyth
 • P5, Campws Penglais
 • Aberystwyth
 • Ceredigion
 • SY23 3UX
 •  
 • 0800 876 6975
  neu +44 1970 622236
 •  
 •  
Iaith fyw i Bawb - A Living Language for All logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
 
  
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.