Cymraeg i Oedolion yn Sir Gr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Croeso i cymraegibawb.cymru Ceredigion | Powys | Sir Gâr

Rhestrir cyrsiau Ceredigion, Powys a Sir Gâr ar y wefan yma nawr.


Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

Dysgwyr Sir Gâr - Mae Prifysgol Aberystwyth wedi newid teitlau rhai o'r cyrsiau lefel uwch yn Sir Gâr er mwyn bod yn gyson gyda'r ddarpariaeth ym Mhowys a Cheredigion. Dyma daflen sy'n esbonio beth yw'r newid: Cyrsiau Uwch Prifysgol Aberystwyth yn Sir Gâr, 2016-17

Cyrsiau Newydd Ionawr 2017

llandrindod

Sir Gâr


Porth Tywyn - Mynediad Dwys NC214
Neuadd Goffa Porth Tywyn
Bob dydd Gwener 09:30 13:30
o 3 Chwefror 2017
£55 (£40 gostyngiad) am dymor 10 wythnos

Ceredigion


Llanilar - Cymraeg i'r Teulu NK209
Hen Ysgol Llanilar
Bob dydd Iau 19:00 - 20:30
£25 (£15 gostyngiad) am 10 wythnos
o 9 Mawrth 2017

Powys


Llandrindod - Sylfaen 1 NP212
Ysgol Trefonnen
bob dydd Llun 09:00 - 11:00
o 27 Chwefror 2017
£45 (£35 gostyngiad) am 15 wythnos

Llandrindod - Cymraeg i'r Teulu 1 NP213
Ysgol Trefonnen
bob dydd Mercher 13:30 - 15:00
o 1 Mawrth 2017
£30 (£20 gostyngiad) am 15 wythnos

y Drenewydd - Mynediad 1 NJ213
Ysgol Dafydd Llwyd
bob dydd Mercher 18:30 - 20:30
o 1 Mawrth 2017
£45 (£35 gostyngiad) am 15 wythnos

Cyrsiau Byrion 2017


Penwythnos cit
Penwythnos Cymraeg i'r Teulu
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
24-26 Chwefror 2017
Oedolion £124 | Plant 8+ £100 | Plant 3-7 £79 | Plant 0-3 Am ddim
Taflen Wybodaeth Penwythnos Llangrannog 2017

Sadwrn Siarad Sir Gâr
Yr Atom, Caerfyrddin
11 Mawrth 2017
09:30 - 15:30
£10/£6 (gostyngiad) am 1 diwrnod


Newyddion


eist dysg
Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion Powys a Sir Gâr 2017
31 Mawrth 2017
Theatr Felin-fach
18:00 - 22:00
Dyddiad cau: 6 Mawrth 2017

Arholiadau Cymraeg i Oedolion CBAC Y dyddiad cau i gofrestru er mwyn sefyll arholiadau mis Mehefin yw 24 Chwefror 2017.

what-a-stupid-scrabble-article-taught-me-about-welsh Erthygl arbennig am y profiad o ddysgu Cymraeg gan Ingi Birchell Hughes, oedd wedi mynychu'r Cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth eleni - diolch Ingi. Dilynwch Ingi ar Twitter @1ngi

Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

Beth Amdani? 2017 Cystadlaethau i Ddysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017
Dyddiad cau i Dysgwr y Flwyddyn 2017: 11 Mawrth 2017
Dyddiad cau cyfansoddi: 1 Ebrill 2017
Dyddiad cau llwyfran: 1 Mai 2017

ty newyddCwrs Haf Dwys 2016

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth


Cofrestru am newyddion

Cofrestru am ddiweddariadau am ddigwyddiadau a chyrsiau ar gyfer dysgwyr yn eich ardal.
Enw / Name
Lefel eich dosbarth / Level of your class
Lleoliad dosbarth delfrydol/ Ideal class location
Cyfeiriad / Address
Cod post / Postcode
Sir / County
Ffôn / Phone
e-bost / e-mailRhowch y nodau yn y delwedd uchod yn y blwch isod.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol


Côd
 
Cysylltu ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu