Cymraeg i Oedolion yn Sir Gr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Croeso i cymraegibawb.cymru Ceredigion | Powys | Sir Gâr

Rhestrir cyrsiau Ceredigion, Powys a Sir Gâr ar y wefan yma nawr.


Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

Dysgwyr Sir Gâr - Mae Prifysgol Aberystwyth wedi newid teitlau rhai o'r cyrsiau lefel uwch yn Sir Gâr er mwyn bod yn gyson gyda'r ddarpariaeth ym Mhowys a Cheredigion. Dyma daflen sy'n esbonio beth yw'r newid: Cyrsiau Uwch Prifysgol Aberystwyth yn Sir Gâr, 2016-17

Cyrsiau Newydd a Byrion


Cymraeg i'r Teulu 1- Talacharn (CIT-036)
Neuadd y Mileniwm
o 4 Hydref 2016
19:00 - 20:30
£5 a £15.95 llyfrau

Gwener Siarad - Felin-fach
Campws Theatr Felin-fach SA48 8AF
18 Tachwedd 2016
09:30 - 15:30
£10/£6 (gostyngiad) am 1 diwrnod
Gwener Siarad


Sadwrn Siarad y Drenewydd
Ysgol Dafydd Llwyd
19 Tachwedd 2016
09:30 - 15:30
£10/£6 (gostyngiad) am 1 diwrnod

Newyddionwhat-a-stupid-scrabble-article-taught-me-about-welsh Erthygl arbennig am y profiad o ddysgu Cymraeg gan Ingi Birchell Hughes, oedd wedi mynychu'r Cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth eleni - diolch Ingi. Dilynwch Ingi ar Twitter @1ngiSarah Reynolds, dysgwraig o Sir Gâr

Dysgu Cymraeg yn Sir Gâr 2016


Cofrestru am newyddion

Cofrestru am ddiweddariadau am ddigwyddiadau a chyrsiau ar gyfer dysgwyr yn eich ardal.
Enw / Name
Lefel eich dosbarth / Level of your class
Lleoliad dosbarth delfrydol/ Ideal class location
Cyfeiriad / Address
Cod post / Postcode
Sir / County
Ffôn / Phone
e-bost / e-mailRhowch y nodau yn y delwedd uchod yn y blwch isod.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol


Côd
 
Cysylltu ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu