Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
How long?

Pa mor hir?


Pa mor hir mae cwrs yn para?

Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau yn para am 30 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi neu'n gynnar ym mis Hydref.

Mae'r tymor gyntaf (10 wythnos) yn para tan y Nadolig (gydag wythnos o wyliau ar gyfer hanner tymor). Mae'r ail dymor yn rhedeg o mid Ionawr tan gwyliau'r Pasg, gydag wythnos o wyliau hanner tymor. Mae'r tymor olaf yn dechrau ar ôl Pasg ac yn rhedeg hyd Mehefin/Gorffennaf, eto gydag wythnos o wyliau hanner tymor.


Beth yw hyd gwers?

Mae'n bosib dysgu ar lefel a chyflymder sy'n addas i chi. Cliciwch yma i roi syniad i chi o'r daith dysgu.

Llwybr Hamddenol: Fel rheol, byddwch yn cwrdd am dwy awr, unwaith yr wythnos. Ceir rhai dosbarthiadau sydd yn para 1.5 neu 2.5 awr yr wythnos.

Cyrsiau Cyflym: Bydd eich cwrs yn cael ei gynnal dros 4 awr yr wythnos, unai unwaith yn ystod y dydd, neu ddwywaith yr wythnos am ddwy awr gyda'r nos.

Dwys: Ble mae angen, byddwn yn cynnig cwrs dwys (12 awr yr wythnos). Dyma'r ffordd mwyaf effeithiol o ddysgu.


 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu