Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Cronfa Ariannol 2016-17

Cymorth Ariannol 2016/17


Ydych chi eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg?

Gallwch dderbyn cymorth ar gyfer
Costau Gofal Plant
Costau Arholiad
Costau Teithio
Adnoddau

Polisi Cronfa Ariannol Wrth Gefn
Ffurflen Gais Cronfa Ariannol Wrth Gefn 2016-17

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am weinyddu'r gronfa yma ewch i www.dysgucymraeg.cymru

* Noder nad oes modd gwneud cais am ffi y cwrs
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu