Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Fran Disbury - Swyddog Rheoli Data


Fran Disbury

Mae Fran yn rheoli systemau ar gyfer casglu, cydlynu ac adrodd ar ddata. Fran hefyd sy'n gyfrifol am bob agwedd ar systemau arholi'r Ganolfan, gan gydweithio â'r Bwrdd Arholi.

0800 876 6975

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu