Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Sut alla i gael swydd yn defnyddio fy sgiliau Cymraeg?


www.jobtraccymru.co.uk

Asiantaeth Recriwtio ar gyfer swyddi i Siaradwyr Cymraeg yw JOB TRAC CYMRU. Maent yn cynorthwyo cyflogwyr i chwilio am weithwyr o safon uchel sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'u timau ac i sicrhau fod siaradwyr Cymraeg yn cael swyddi sy'n gweddu i'w dymuniadau ac sy'n defnyddio eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg.

www.safleswyddi.com

www.jobisjob.co.uk/cardiff/welsh-speaking/jobs

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu