Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
ffrinDiaith

www.frindiaith.org

Mae'r prosiect newydd yma yn helpu dysgwyr Cymraeg i ganfod ffrindiau sy'n siarad Cymraeg. Daeth y syniad gwreiddiol ar gyfer y prosiect gan Hywel Gwynfryn, ac mae bellach yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng y chwech Chanolfan Cymraeg i Oedolion ledled Cymru, a'r cwrs ar-lein SaySomethinginWelsh.com. Gall siaradwyr Cymraeg a dysgwyr gofrestru drwy www.ffrinDiaith.org a chysylltu â'i gilydd i drefnu sesiynau anffurfiol rheolaidd – mewn caffi, neuadd gymunedol neu lawr yn y dafarn!

Bydd ffrinDiaith.org yn dod â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr lleol ynghyd drwy ddangos i ddefnyddwyr pa mor agos mae nhw at ei gilydd – ond bydd hefyd yn helpu pobl i wneud cysylltiadau byd eang drwy gynadledda fideo, ac mae pobl o Awstralia ac America yn barod wedi cofrestru ar y wefan.

Gall siaradwyr Cymraeg sydd yn fodlon helpu dysgwyr ddod yn rhan o'u cymuned, neu ddysgwyr Cymraeg sydd eisiau'r cyfle i ddefnyddio eu Cymraeg yn anffurfiol gyda ffrind, gofrestru ar www.ffrinDiaith.org yn rhad ac am ddim. Bydd cyngor a chanllawiau hefyd ar gael er mwyn gwneud y gorau o'r cysylltiadau a wneir drwy ffrinDiaith.
 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu