Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Questions

Cwestiynau Cyffredin


Pa lefel ydw i?

Am ba mor hir yw'r tymor dysgu? Faint o oriau yr wythnos yw'r gwersi wythnosol?

Sut ydw i'n cofrestru?

Beth yw'r gost i ddysgu Cymraeg fel oedolyn yng Nghanolbarth Cymru?

Sut, pryd a phwy ydw i'n talu?

Alla i dderbyn cymorth ariannol i helpu ariannu fy nghwrs?

Pa oedran oes rhaid bod i ddysgu Cymraeg gyda ni?

Oes Gwefan sy'n fy helpu i ddysgu Cymraeg?

Beth os mae gen i anabledd?

Allwch chi ddarparu e-ddysgu?

Pa mor hir oes rhaid i mi ddysgu nes y byddaf yn hollol rhugl?

Sut alla i ymarfer siarad Cymraeg o dydd i ddydd?

A fydda i yn ennill cymwysterau?

Sut gall fy nghyflogwr roi cymorth i mi i ddysgu Cymraeg?

Mae fy mhlentyn yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Ydi dysgu mwy nag un iaith yn gallu cymhlethu'r broses o ddysgu yn y blynyddoedd cynnar?

Alla i gynnig cymorth i fy mhlentyn wrth iddyn nhw ddysgu Cymraeg, er nad ydw i'n gallu siarad Cymraeg fy hunan?

Ble alla i chwilio am waith yn y Gymraeg?

Beth yw'r dyddiadau arholiadau 2015/16? Dyddiadau arholiadau CiO CBAC 2016

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu