Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
 Dosbarth yn Aberteifi

Ysgolion undydd a chyrsiau byr

Cicio'r Côf/Rustbusters: cwrs a gynhelir ar ddydd Sadwrn sy'n adnewyddu ac adolygu eich sgiliau Cymraeg. Cynhelir Cicio'r Côf ym mis Medi, cyn i'r cyrsiau wythnosol ail-ddechrau.

Sadwrn Siarad/Saturday Schools: cynhelir Sadyrnau Siarad yng nghanol y tymor ledled canolbarth Cymru. Darparir gweithgareddau hwylus a gwersi ychwanegol i gefnogi eich cwrs wythnosol.

Cyrsiau Adolygu/Revision Courses: Cyrsiau undydd sy'n eich paratoi ar gyfer arholiadau CBAC a gynhelir bob blwyddyn yn ystod Ionawr a Mehefin.

Ysgolion Ionawr, Haf a Phasg/January, Easter & Summer Schools: cyrsiau 2/3 day diwrnod a chynhelir yn ystod Ionawr a dros wyliau'r Pasg a chyrsiau 3-5 diwrnod a chynhelir yn ystod Mehefin/Gorffennaf.

y wal ddringo yn Llangrannog
Cwrs Haf/Summer Course: Cwrs dwys preswyl ym Mhrifysgol Aberystwyth sy'n para 4 wythnos yn ystod mis Awst. Mae'n bosib mynychu am 1, 2, 3 neu 4 wythnos.

Cwrs Haf Dwys 2017 Hoffech chi fynychu'r Cwrs Haf Dwys eleni? Dyma'r manylion.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu