Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Gweithgareddau Wythnosol

Y ffordd orau i ddysgu iaith yw ymarfer siarad cymaint â phosib. Mae cael hwyl a sbri wrth gymdeithasu â dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill yn hanfodol i'ch llwyddiant. Po fwyaf o Gymraeg a glywch a siaradwch, y gorau!

Rydym yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol , fel eich bod yn clywed ac yn siarad cymaint o Gymraeg a phosib - tra hefyd yn mwynhau! Mae gweithgareddau'n cynnwys clybiau darllen, boreau coffi, cwis tafarn, teithiau cerdded a thripiau. Mae grwpiau yn cwrdd yn rheolaidd ar draws y canolbarth, mewn tafarnau neu gaffis, i sgwrsio a chymdeithasu - yn Gymraeg wrth gwrs!

I weld beth sy'n digwydd yn wythnosol yn eich ardal chi cliciwch ar y dolenni yma: Ceredigion | Powys | Sir Gâr.

Digwyddiadau Eraill

Ewch i ddigwyddiadau yn:

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu