Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
How do I enrol?

Sut mae cofrestru?Mae Cyrsiau Dysgu Cymraeeg 2017/18 wedi eu rhestri ar dysgugymraeg.cymru - cofrestrwch ar-lein os gwelwch yn dda.

Nid yw'r system ar-lein yn gallu derbyn taliadau eto, ond mae croeso i chi ffonio'r swyddfa ar 0800 876 6975 i dalu dros y ffôn. Rydym hefyd yn gallu derbyn sieciau ac arian parod drwy'r post, neu drwy law eich tiwtor.

Mae ffioedd ostyngol hefyd ar gael. Mae cost ychwanegol am lyfrau/CD.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu