Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Employer support

Sut gall fy nghyflogwr yn fy nghefnogi i ddysgu Cymraeg?Mae llawer o gyflogwyr ledled canolbarth Cymru yn gweld y mantais o gael gweithlu dwyieithog. Gallen felly eich cefnogi drwy eich rhyddhau i ddysgu Cymraeg yn ystod oriau swyddfa, neu / a thrwy dalu ffioedd y cwrs.

Trafodwch hyn â'ch cyflogwr i weld a allwch chi dibynnu ar eu cefnogaeth. Ffoniwch ni ar 0800 876 6975 i gael gwybod mwy.

Gall rhai cyflogwyr benderfynnu i ddarparu gwersi Cymraeg ar gyfer eu staff ar y safle gwaith. Gweler ein tudalen Cymraeg yn y Gweithle am ragor o wybodaeth.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu