Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Elin Williams - Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm


Elin Williams

Mae Elin yn gyfrifol am systemau sicrhau ansawdd ar gyfer y ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion ar draws y ddarpariaeth. Hi hefyd sy'n gyfrifol am drefnu a chynllunio hyfforddiant ar gyfer tiwtoriaid ac am faterion cwricwlaidd.

01970 628463

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu