Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

E-ddysgu


Lluniwyd adnoddau e-ddysgu i gyd-fynd â'r cyrsiau a ddarperir gan y Ganolfan ar bob lefel yn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW):

• Lefel M | Mynediad
• Lefel 1 | Sylfaen
• Lefel 2 | Canolradd
• Lefel 3 | Uwch
• Lefel 4 | Hyfedredd

Ar y Bont Fach sef platfform e-ddysgu Moodle y Ganolfan. Ceir adnoddau e-ddysgu defnyddiol hefyd ar y Bont Fawr.

Yn ystod 2015-16, mewn cydweithrediad â Say Something in Welsh, ein bwriad yw llunio a gweithredu strategaeth e-ddysgu a fydd yn cynnwys arweiniad a hyfforddiant i diwtoriaid a dysgwyr fel ei gilydd.
 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu