Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Beth os oes gen i Anabledd?


Mae Cymraeg i Oedolion yn croesawu pob aelod o'r gymuned, ac wedi ymrwymo i wneud addasiadau rhesymol pan yn angenrheidiol i atal anfanteision sylweddol i ymgeiswyr / myfyrwyr ag anableddau.

Er mwyn ein galluogi i ddeall yn iawn eich anghenion unigol, ac i ganiatáu digon o amser i nodi a gweithredu addasiadau rhesymol, rydym yn gwahodd ymgeiswyr ag anableddau i gysylltu â ni o flaen llaw ar 0800 876 6975 neu e-bostiwch ni ar fel y gallwn sicrhau bod cyrsiau yn addas ac addasiadau rhesymol yn eu lle cyn cofrestru.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu