Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Digwyddiadau rheolaidd yn Sir Gâr

Dydd Llun

Clwb Clecs Llanymddyfri
pob bore Llun 11:00 - 12:00
Caffi West End
Lefel Mynediad/Sylfaen

Clwb Clonc Mynediad Pontyberem
pob pnawn Llun 14:00 - 15:15
Y Cwtsh, Pontyberem
Ar gyfer Dechreuwyr Mynediad 1 a 2

Clwb Clonc Sylfaen Pontyberem
pob pnawn Llun 15:15 - 16:30
Y Cwtsh, Pontyberem
Ar gyfer lefel Sylfaen+

Clwb Clonc Mynediad Llandyfaelog
bob yn ail nos Lun 19:15 - 21:00
Y Llew Coch, Llandyfaelog
Ar gyfer dechreuwyr, Mynediad 1 a 2

Clwb Clonc Canolraddd Llandyfaelog
bob nos Lun 20:00 - 21:00
Y Llew Coch, Llandyfaelog
Ar gyfer lefel Canolradd+

Dydd Mawrth

Clwb Clonc Trimsaran
Bob dydd Mawrth 14:45 -16:15
Caffi Beca, Trimsaran
Agored i bob lefel

Dewch i ddarllen yn Llandysul
bob yn 2il dydd Mawrth 13:15 - 14:15
Y Pwerdy, Pont Tyweli, Llandysul
Lefel Sylfaen+

Dydd Mercher

Caffi Croeso
bob dydd Mercher 11:00 - 13:00
Neuadd Ffarmers
Croeso i bawb

Clwb Clonc Capel Seion
pob mis ar y Mercher 1af 14:30 - 16:00
Capel Seion, Llansadwrn
Lefel Canolradd+

Dydd Iau

Clwb Clebran Caerfyrddin
bob dydd Iau 13:00 - 13:30
Ffreutur, Bloc 1, Parc Dewi Sant
Croeso i bawb

Clwb Clonc Penygroes
Bob pnawn Iau 13:00 - 14:00
Caffi'r Cwtsh, Stryd y Bont, Penygroes
Agored i bob lefel

Clwb Sgwrs Llanpumsaint
Pob dydd Iau 13:00 - 16:00
Neuadd Goffa, Llanpumsaint
Lefel Sylfaen 2 i Canolradd 2

Paned a phapur Drefach Felindre
bob yn ail pnawn Iau 12:00 - 13:00
Amgueddfa Wlan, Drefach Felindre
Level Canolradd+

Dydd Gwener

Clwb Clecs Llandeilo
Bob yn ail dydd Gwener 10:00 - 12:00
Neuadd y Sir, Llandeilo
i Lefel Canolradd+

Clwb Clonc Cross Hands
bob dydd Gwener 14:45 - 16:15
Caffi Thea, Cross Hands
Agored i bob lefel

FfrinDiaith
unwaith bob tymor 05.12.16 19:00 - 21:00
Llew Coch, Llandyfaelog
Agored i bob lefel

FfrinDiaith
unwaith bob tymor 10.3.17 19:00 - 21:00
Yr Angel, Caerfyrddin
Agored i bob lefel

FfrinDiaith
unwaith bob tymor 12.5.17 19:00 - 21:00
Gwesty Llwyn Iorwg (Ivy Bush), Caerfyrddin
Agored i bob lefel

bob Blwyddyn

Gorymdaith Gwyl Ddewi
bore Sadwrn 25.02.17 10:00 - 12:00
Sgwâr y Dref, Caerfyrddin
Agored i bawb
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu