Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Digwyddiadau rheolaidd ym Mhowys

Coetanarthur

Dydd Llun

Clwb Coffi
Dydd Llun ola'r mis, 1.00pm - 3.00pm
Canolfan Weithgareddau Trefaldwyn
£2.00 y pen
Cyswllt: Diane Norrell 01743 791774

Dydd Mawrth

Sesiwn Sgwrsio Aberhonddu
Ail fore Mawrth y mis am 12.30pm
Capel Watton
Cyswllt: 01874 622827
Clwb Darllen Llanwrtyd
Grŵp Sgwrsio Llanymynech
3ydd nos Fawrth bob mis 7.00pm
Tafarn The Cross Guns, Pant
Cyswllt: Sonja Lloyd

Cymry Bach Y Trallwng
Llyfrgell Y Trallwng
Pob mis ar brynhawn dydd Mawrth 17/1, 14/2, 14/3
13:30 - 14:30pm
Amser stori, symud a chanu
post@mentermaldwyn.org

Dewch am sgwrs yn Llanidloes
Bob yn ail dydd Mawrth 12.00pm - 1.00pm
Caffi'r Oak, Llanidloes
Cyswllt: Steve Owens 01686 440366
Clwb darllen

Dydd Mercher

Clwb 'C' Bro Ddyfi
Pob dydd Mercher 10.00am - 12.00pm
Caffi Glas Tabernacl, Machynlleth
Galwch i mewn am banad, bisged a sgwrs!
Cyswllt: Nia Llewelyn 01650511865 / 07770623962

Sesiwn Sgwrsio Aberhonddu
Pob dydd Mercher 12.00pm
Biwro Gwirfoddolwyr Aberhonddu
Church House, Lion Street
Aberhonddu
Cyswllt: 01874 625393

Cymry Bach Machynlleth
Llyfrgell Machynlleth
Bob mis ar fore dydd Mercher 18/1, 15/2, 15/3
Amser stori, symud a chanu
11:00am
post@mentermaldwyn.org

Clwb Clonc Caersws
Bob yn ail nos Fercher am 7.30pm
Lolfa Clwb y Pentref, Caersws
Cyswllt: Delma Thomas 01686 688538 neu 07968 589630

Clwb Darllen Llanwrtyd
Dysgwyr lefel uwch
dydd mercher olaf y mis 7.00pm - 9.00pm
Yr Institiwt
Cyswllt: Anika Lloyd: 01639 841751

Sesiwn Sgwrsio Llanandras
Known by the locals as “Welsh Wednesdays”!
Every Wednesday 7:30pm
The Dukes Arms, Broad Street, Presteigne
Contact: Tim on 01547 560805 or Sarah on 01547 317519


ALT TEXT GOES HERE

Dydd Iau

Dewch am sgwrs yn Llanrheadr-ym-Mochnant
Tarwch i mewn am sgwrs unrhyw amser rhwng 2 a 3.30pm ar Ddydd Iau 1af bob mis
Neuadd y Pentref, Llanrheadr Y M
Cyswllt: Rona Morris 01691 780226

Clwb Coffi Llangadfan
Bob bore Iau 10.00am - 12.00pm
Caffi Cwpan Pinc
£3.00 am baned a chacen
Cyswllt: Jenny Butler 01938 820479/Gill Jenkinson 01938 820764

Grwp Sgwrsio Caffi Glanhafren - y Drenewydd
Bob prynhawn Iau rhwng 1pm a 2pm
£1.00 y pen
Swyddfa Menter Maldwyn, Y Groes, Stryd Lydan
Cyswllt: Menter Maldwyn 01686 610010

Clwb Gwawr Glyndwr - Machynlleth
Bob 3ydd nos Iau o'r mis 8.00pm
Merched yn unig
Cyswllt: Siân Breese: 01654 791203


Grŵp Sgwrsio Ystradgynlais
Pob 2il a 3edd dydd Iau y mis 8.00pm
Jefferys Arms, Ystradgynlais
Cyswllt: Tim Barrell
Bore Coffi Aberhonddu
Clwb Gwawr Dyffryn Tanat
3ydd nos Iau o'r mis
Merched yn unig
Ardal Dyffryn Tanat
Cyswllt: 01691 860289

Clwb 'C' Bro Ddyfi
Yr ail nos Iau bob mis, 7.30pm
Clwb bowlio
Cyswllt: Nia Llewelyn 01650511865 / 07770623962
Rhaglen Clwb C Bro Ddyfi Programme 2014/15
ALT TEXT GOES HERE
Clwb Eiddew Trefaldwyn
unwaith y mis ar nos Iau 6.30pm
Caffi Tŷ Eiddew, Trefaldwyn
Cyswllt: Julie Pearce
Cyswllt: Denise (Ivy Cafe) 01686 668746

Dydd Gwener

Siop Siarad - Croesoswallt
Bob bore Gwener 10 - 11am
Siop Cwlwm, Marchnad Dan Do Croesoswallt
Cyswllt: Lowri Roberts 07814 033759
www.siopcwlwm.co.uk

Siop Siarad - Thalybont-ar-Wysg (ger Aberhonddu)
Paned o goffi a sgwrs
Bob Bore Gwener 10.30 -12.00
Hydd Gwyn (White Hart)
Cyswllt: Maureen Probert

Siop Siarad - Aberhonddu
Bob Bore Gwener 11am - 12pm
Egwlys y Santes Fair
Cyswllt: Malcolm Llewelyn

Cymru Bach Llanfyllin
Llyfrgell Llanfyllin
Misol ar ddydd Gwener 20/1, 17/2, 17/3
Dechrau am 14:00pm
Amser stori, symud a chanu
post@mentermaldwyn.org

Cymry Bach Y Drenewydd
Llyfrgell Y Drenewydd
Misol ar ddydd Gwener 27/1, 24/2, 24/3
11:00am
Amser stori, symud a chanu
post@mentermaldwyn.org

Dydd Sadwrn

Clwb Clonc a Choffi Maesyfed
Bore Sadwrn cyntaf pob mis, 10am
Siop Thomas, Penybont
Cyswllt: 07718 699826

 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu