Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Confused?

Ydi dysgu mwy nag un iaith yn y blynyddoedd cynnar yn drysu plant?Nac ydi. Yn y gorffennol, mae rhieni wedi cael eu hannog i beidio siarad mwy nag un iaith i blentyn rhag ofn eu drysu (nid yn unig yng Nghymru - mae hyn hefyd yn digwydd mewn llawer o wledydd eraill, fel America). Fodd bynnag, mae wedi hen ei brofi bod plant yn y blynyddoedd cynnar yn gallu gallu dysgu ail-iaith yn haws na phlentyn hŷn.

Gall plentyn bach neidio o un iaith i'r llall ac ymddangos i beidio â gwybod p'un yw p'un ar adegau, gan wybod geiriau mewn un iaith, nad ydynt yn yn gwybod yn y llall! Ond bydd y bylchau llenwi eu hunain yn naturiol wrth i amser fynd heibio. Peidiwch â cholli'r cyfle i chi roi eich plentyn y rhodd o ddwyieithrwydd!
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu