Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Cystadlaethau

Cystadlu

Cystadlaethau, Gwobrau ac Ysgoloriaethau i Ddysgwyr CymraegCystadlaethau i Dysgwyr Gŵyl Merched y Wawr 2017
Gŵyl Haf yr Aur - Machynlleth
20 Mai 2017
Cystadlaethau i ddysgwyr gyda Merched y Wawr 2017
Dyddiad cau: 1 Mawrth 2017

Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion Powys a Sir Gâr 2017
31 Mawrth 2017
Theatr Felin-fach
18:00 - 22:00
Dyddiad cau: 13 Mawrth 2017

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2017
Rhaglen Eisteddfod Penrhyncoch 2017 Programme
30 Mawrth - 1 Ebrill 2017
Dyddiad cau i gyfansoddiadau: 13 Mawrth 2017

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
3 Mai 2017 y Morlan Aberystwyth
Dyddiad cau cofrestru ar gyfer cystadlaethau llwyfan, cysylltu gyda'r cyfeilydd a derbyn gwaith cartref yw Dydd Mawrth, Ebrill 25ain, 2017.

Beth Amdani? 2017 Cystadlaethau i Ddysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017
Dyddiad cau i Dysgwr y Flwyddyn 2017: 11 Mawrth 2017
Dyddiad cau cyfansoddi: 1 Ebrill 2017
Dyddiad cau llwyfran: 1 Mai 2017

Ysgoloriaeth Dan Lynn James Ffurflen Gais 2017
Dyddiad cau: 1 Ebrill 2017

Rhestr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru's o Gystadlaethau llenyddol i ddysgwyr 2016

Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu