Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
strategol

Amdanom ni


Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei benodi gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i ddarparu pob cwrs Cymraeg i Oedolion ym Mhowys. Rydym yn gweithio gyda Cyngor Sir Ceredigion i ddarparu pob cwrs yng Ngheredigion. Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu cyrsiau dwys (4 awr yr wythnos neu fwy) yn Sir Gâr.

Cyngor Sir Gâr sydd hefyd yn darparu yn Sir Gâr.

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gorff newydd sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Mae'n gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth y Llywodraeth ac mae ganddi weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol.

Bydd y Ganolfan yn:

- sefydliad gweledol sy'n gosod cyfeiriad strategol cenedlaethol i'r maes Cymraeg i Oedolion
- cynnig arweiniad i ddarparwyr Cymraeg i Oedolion
- codi safonau addysgu a dysgu Cymraeg i Oedolion
- datblygu cwricwlwm cenedlaethol difyr, priodol ac o safon a chynhyrchu adnoddau sy'n addas i bob mathau o ddysgwyr.

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu