Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
 Y Wyddor

Pa lefel ydw i?

Mynediad/Entry:
Ar gyfer dechreuwyr pur. Ceir bwyslais mawr ar sgwrsio yn y Gymraeg, gan gynnwys trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol.

Sylfaen/Foundation:
Bwriad y cwrs yma yw ehangu eich sgiliau siarad, gan gynnwys trafod y teulu, gwaith a diddordebau.

Canolradd/Intermediate:
Mae'r pwyslais ar siarad yn parhau, ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Dylech allu sgwrsio am bethau bob dydd erbyn diwedd y lefel hon.

Uwch/Advanced:
Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar eich sgiliau llafar, cyflwynir cyfryngau newydd fel radio, teledu, papurau newydd a chylchgronau Cymraeg. Bydd y cwrs yma yn eich dysgu sut i ysgrifennu'n gywir yn y Gymraeg.

Hyfedredd/Proficiency:
Mae cyrsiau hyfedredd ar gyfer siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr profiadol i loywi eu sgiliau ysgrifennu.

Ceir rhagor o wybodaeth am cynnwys y cyrsiau Hyfedredd yn y daflen hyfedredd 2014/15.

 Cwrs Haf 2010

Pa mor aml ydw i am ddysgu?

Y ffordd fwyaf effeithiol o ddysgu yw trwy gael cymaint o oriau â phosibl mewn wythnos. Fel arfer mae'n bosibl cael 4 awr yr wythnos, naill ai dwy wers 2 awr neu un sesiwn hir o 4 awr mewn diwrnod, gyda thoriad yn y canol. Ond os nad oes digon o amser gyda chi, neu os hoffech chi ddysgu mewn ffordd fwy hamddenol, mae'n bosibl dilyn cyrsiau gyda dim ond 2 awr o wers yr wythnos.

Mae'n bosib mynychu cwrs ar lefel a chyflymdra dysgu sy'n addas i chi. Cliciwch yma i gael syniad o'r daith ddysgu sydd o'ch blaen.

Llwybr Hamddenol/Slower Paced: Bydd y dosbarth yn cwrdd am ddwy awr, unwaith yr wythnos.

Cyrsiau Cyflym/Faster Paced: Mae'r dosbarthiadau yma yn cwrdd am bedair awr yr wythnos - unai unwaith yn ystod y dydd (fel arfer 9.30am - 2.30pm Llun i Gwener), neu ddwywaith am ddwy awr gyda'r nos.

Dwys/Intensive: Ble mae digon o angen mewn ardal, byddwn yn darparu Cwrs Dwys (12 awr yr wythnos). Mae hon yn ffordd effeithiol dros ben o ddysgu Cymraeg.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu