Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Lefelau


Bydd yna grŵp ar bob un o'r lefelau isod. Bydd y cyrsiau yn mynd yn galetach fel yr aiff yr wythnosau yn ymlaen. Os ydych yn ansicr o'ch lefel, darllenwch ymlaen am fwy o wybodaeth neu ffoniwch y Ganolfan am fwy o help.

Nodwch os gwelwch yn dda mai iaith y De sy'n cael ei ddysgu ar y cwrs. Os ydych yn dysgu Cymraeg drwy iaith y Gogledd, mae croeso ichi ddod ar y cwrs, a bydd eich tiwtor yn medru eich helpu chi drwy esbonio unrhyw wahaniaethau ieithyddol.

Mynediad / Entry


Cwrs i ddechreuwyr pur, gyda phwyslais cryf ar Gymraeg sgyrsiol. Bydd pynciau'n cynnwys manylion personol a digwyddiadau'r gorffennol.

- I'r rhai sy'yn dilyn cwrs wythnos gyda ni yn ystod y flwyddyn, mae'r pythefnos cyntaf yn cwblhau Mynediad 1 ac wythnos 3 a 4 yn cwblhau Mynediad 2.

Sylfaen / Foundation


Yn cyfateb i Lefel TGAU Ail-Iaith.

Cwrs sy'n gwella eich sgiliau siarad Cymraeg mewn sefyllfaoedd amrywiol. Dylech fod wedi astudio tua 120 awr o Gymraeg neu gyfwerth yn ddiweddar i ymuno â'r lefel hon.

- I'r rhai s'n dilyn cwrs wythnos gyda ni yn ystod y flwyddyn, mae'r pythefnos cyntaf yn cwblhau Sylfaen 1 ac wythnos 3 a 4 yn cwblhau Sylfaen 2.

Canolradd / Intermediate


Cyfateb i Lefel TGAU.

Mae'r pwyslais yn parhau ar siarad yr iaith, ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando yn cael eu cyflwyno. Erbyn diwedd y lefel hon, dylech fod yn ddigon hyderus i allu cynnal sgwrs ar bynciau bob dydd.

- I'r rhai sy'n dilyn cwrs wythnos gyda ni yn ystod y flwyddyn, mae'r pythefnos cyntaf yn cwblhau Canolradd 1 ac wythnos 3 a 4 yn cwblhau Canolradd 2.

Uwch 1 / Higer 1


Cyfateb i Lefel AS.

Byddwch chi'n canolbwyntio ar sgiliau llafar gan fagu hyder a datblygu'r gallu i drafod y byd a'i bethau mewn mwy o ddyfnder. Mae patrymau a phwyntiau gramadegol yn cael eu hymarfer er mwyn magu dealltwriaeth bellach. Canolbwyntir ar reolau iaith.

Uwch 2 / Higher 2


Cyfateb i Lefel A.

Yn dilyn ymlaen o Uwch 1, byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar gan ddatblygu'r gallu i drafod y byd a'i bethau mewn mwy o ddyfnder. Byddwch chi'n cael eich cyflwyno i'r Gymraeg yn ei chyd-destun diwylliannol, boed ar y radio neu'r teulu, neu rai o hoff gerddi'r genedl. Bydd y Cwrs hefyd yn eich helpu i ysgrifennu Cymraeg safonol.

 

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu