Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Cwrs Haf 2017 - Beth yw'r gost?


1 wythnos dibreswyl: £185
2 wythnos dibreswyl: £240
3 wythnos dibreswyl: £290
4 wythnos dibreswyl: £335

Preswyl am y mis heb en-suite (27 noson a 20 diwrnod o ddysgu): £815
Preswyl en-suite am y mis (27 noson a 20 diwrnod o ddysgu): £945

Blaendal (na ellir ei dalu yn ôl): £185

Cysylltwch â ni am bris os dymunwch breswylio am ran o'r cwrs yn unig.

Mae'r ffioedd uchod yn cynnwys paned a bisged dwy waith a rhai o'r gweithgareddau.

Cymorth Ariannol 2016-17
Gellir gwneud cais am gymorth ariannol tuag at:
1. Deunyddiau cwrs
2. Costau cefnogaeth ychwanegol
3. Costau teithio
4. Cost gofal plant

Cronfa Ariannol 2016-17

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu