Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Aberystwyth

Mae Aberystwyth yng nghanol Cymru ar yr arfordir yn edrych dros Fae Ceredigion. Mae nifer o draethau hyfryd a sawl un yn ennill baner las yr Undeb Ewropeaidd am eu glendid. Mae lleoliad gwych Aberystwyth yn rhoi golygfeydd hyfryd o'r môr a'r arfordir yn ogystal â mynyddoedd Cambria a hefyd bywyd gwyllt anhygoel. Gwelir barcutiaid coch yn aml yn ogystal â dolffiniaid ym Mae Ceredigion.

Mae'r dref yn llawn o siopau bach lleol, ynghyd â nifer fawr o lefydd bwyta yn y dref ac o'i chwmpas.

Am fanylion am y dref, ewch i:

www.aberystwythguide.org.uk/

www.discoverceredigion.co.uk/Cymraeg/Pages/default.aspx

www.visitmidwales.co.uk/destination/Aberystwyth.aspx

Ceir cyfle i wneud nifer o weithgareddau hamdden yn eich amser rhydd e.e:
- Tripiau cwch o amgylch y bae
- Gwersi syrffio
- Cerdded / beicio mynydd / gweld barcutiaid coch yn cael eu bwydo yn Nant yr Arian
- Cerdded yr arfordir (gallwch gerdded bob cam o amgylch Cymru)
- Tripiau diwrnod i fannau cyfagos lleol fel Machynlleth i weld lleoliad senedd gyntaf Cymru neu i Aberaeron neu Geinewydd am ddiwrnod ar bwys y môr
- Llyfrgell Genedlaethol Cymru
- Sinema / Theatr Canolfan y Celfyddydau: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy
- Sinema'r dref: Commodore

Am syniadau pellach o beth y gellir ei wneud yn y dref, ewch i:
www.aber.ac.uk/cy/undergrad/visit/attractions-town/

Am syniadau pellach o beth y gellir ei wneud yn yr ardal leol, ewch i:
www.aber.ac.uk/cy/undergrad/visit/attractions-out/
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu