Cymraeg i Oedolion yn Sir Gr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Cêt Morgan - Swyddog Rhaglen


Cêt Morgan

Mae Cêt yn gyfrifol am waith marchnata Dysgu Cymraeg yn Sir Gâr Ceredigion a Phowys. Mae ganddi hefyd gyfrifoldeb am weinyddiaeth y rhaglen Dysgu Gymraeg ac am reoli incwm.


0800 876 6975
 
Cysylltu ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu