Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Carys Hughes Jones

Carys Hughes Jones
Gweinyddwraig

Mae Carys yn gyfrifol am holl faterion gweinyddol a chyllidol y Ganolfan. Mae Carys yn rheoli'r tîm cymorth gweinyddol ac yn delio â materion Adnoddau Dynol y Ganolfan.
 


0800 876 6975
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu