Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Anika Lloyd

Anika Lloyd

Tiwtor Drefnydd De Powys

Wedi'i lleoli yn Ystradgynlais, mae gan Anika y rôl allweddol o gynllunio darpariaeth y Ganolfan yn Ne Powys, o Ystradgynlais i Landrindod. Mae Anika hefyd yn diwtor Cymraeg i Oedolion profiadol.
 01639 841751
 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu