Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Ffurflenni


Ar gael fan hyn:

Ar gyfer dysgwyr yng Ngheredigion a Phowys ac hefyd ar gyfer dysgwyr cyrsiau Uwch a Dwys Sir Gâr, defnyddiwch y Ffurflen Ymaelodi 2016-17

Ar gyfer dysgwyr yn Sir Gâr sy'n dilyn cyrsiau 2 awr yr wythnos, defnyddiwch y Ffurflen Gais 2016-17

Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion Powys a Sir Gâr 2017
31 Mawrth 2017
Theatr Felin-fach
18:00 - 22:00
Dyddiad cau: 6 Mawrth 2017

Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2017
Ysgoloriaeth i unigolyn sy'n byw yng Nghymru ac sydd am fynychu'r Cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth am bedair wythnos yn ystod 2017.
Dyddiad cau i wneud cais: 12 Mai 2017

Beth Amdani? 2017 Cystadlaethau i Ddysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017
Dyddiad cau i Dysgwr y Flwyddyn 2017: 11 Mawrth 2017
Dyddiad cau cyfansoddi: 1 Ebrill 2017
Dyddiad cau llwyfran: 1 Mai 2017

Ffurflen Gais y Gronfa Ariannol i Ddysgwyr 2016-17

Gwobr Cymraeg yn y Gweithle 2016
Enillwch gwrs Cymraeg undydd i'ch gweithle
Dyddiad cau: 30 Ebrill 2016

Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2016
Cyfle i ennill taleb cwrs o £100 a thocynnau llyfrau Cymraeg gwerth £25
Dyddiad cau: 30 April 2016

Gwobr Grŵp y Flwyddyn 2016
Dyddiad cau: 30 April 2016

 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu