Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Gwybodaeth Ddefnyddiol


E-lyfrau: Mae rhai e-lyfrau Cymraeg ar gael yma
http://www.gwales.com/ebooks/?lang=CY&tsid=2

Llyfrau Cymraeg i ddysgwyr
http://www.gwales.com/search_advanced/?sf_new_search=2&sf_category=WBD303&tsid=10

Mae gan wasg y Lolfa gyfres arbennig o lyfrau darllen newydd i ddysgwyr Cymraeg - Cyfres Ar Ben Ffordd. Casgliad o chwe llyfr yw'r gyfres, gyda dau lyfr ar gyfer bob lefel darllen - Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Mae'r llyfrau yn gasgliadau o ddarnau darllen difyr, ac mae'r straeon byrion, erthyglau, cyfweliadau, jôcs a phosau wedi'u hysgrifennu gan arbenigwyr yn y maes dysgu Cymraeg yn ogystal ag awduron adnabyddus, fel Bethan Gwanas, Lleucu Roberts a Geraint V Jones
http://www.ylolfa.com/cy/chwilio.php?&func=pori_cyfres&cyfres=Ar%20Ben%20Ffordd

Y Bont: Rhestr Ddarllen Cymraeg i'r Teulu
http://www.ybont.org/mod/resource/view.php?id=547

Mae rhai nofelau i ddysgwyr ar werth ar Amazon
http://www.amazon.co.uk/

Weithiau mae llyfrau Cymraeg ar werth ar e-Bay, yn enwedig y rhai nad ydynt ar gael bellach
http://www.ebay.co.uk/

Reading Agency
http://readingagency.org.uk/adults/quick-guides/six-book-challenge/Siopau Llyfrau Cymraeg Lleol

Cofiwch ymweld â'ch siop lyfrau Cymraeg leol hefyd
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu