Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
Darllen Ymlaen 2017

Darllen Ymlaen 2017

Darllenwch chwe pheth | Heriwch eich hun i Ddarllen Ymlaen


Eleni rydym yn gofyn i bawb sy'n cymryd rhan yn yr her ddarllen, Darllen Ymlaen, i ddarllen o leiaf 3 pheth a pharatoi sylwadau byr dwy neu dair brawddeg ar gynnwys y darnau darllen cyn derbyn dyddiadur darllen gan eu tiwtor. Er mwyn cwblhau'r her bydd angen i chi ddarllen 3 pheth arall wrth gwrs, megis cerddi, cylchgronau, gwefannau, llyfrau fel cyfres y Stori Sydyn(lefel Canolradd/Uwch).

Ar ôl darllen chwech o bethau a chwblhau eich dyddiadur, fe gewch chi dystysgrif.
Mae rhestr hir o lyfrau addas i bob lefel ar wefan Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth – dolen isod.

Os ydych chi'n angen help gydag ysgrifennu sylwadau am y llyfrau rydych chi wedi bod yn eu darllen edrychwch ar ein Rhestr o Sylwadau Defnyddiol – dolen isod.
Hoffem dderbyn lluniau ohonoch yn darllen yn eich dosbarth, ar y traeth, mewn caffi a.y.y.b. Darllen yn unigol neu mewn grŵp. Defnyddir y lluniau i hyrwyddo Darllen Ymlaen ar ein gwefan, gweplyfr, a thrydar.

Mae Darllen Ahead yn cael ei drefnu yn genedlaethol gan yr Asiantaeth Ddarllen yn Llundain. I'w helpu i asesu effaith y cynllun maent yn gofyn i'r holl gyfranogwyr gymryd rhan mewn arolwg 'cyn' ac 'ar ôl' yr her ddarllen – dolen isod.

Mae'n rhaid dychwelyd eich dyddiadur darllen erbyn 25 Mehefin 2017 ran hwyraf at
Cêt Morgan, Dysgu Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth, P5 Campws Penglais, Aberystwyth SY23 3UX | ccm@aber.ac.uk

I gymryd rhan dwedwch wrth eich tiwtor. Pob lwc!

Darllen Ymlaen - yr her

Gwybodaeth Ddefnyddiol am Darllen Ymlaen

Enghraifftiau o sylwadau posibl

Rhestr Darllen 2016/17

0800 876 6975


 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu